Styrelse 2019

Styrelse vald vid årsmötet den 14 maj 2019

Ordförande:
Leif Johansson
Övriga i styrelsen:
Bengt-Ove Göthlin
Elisabeth Edfeldt
Molle Molin
Bertil Löfdahl
Suppleant:
Lena Almqvist
Valberedning:
Fredrik Nyström
Christina Gustafsson (christina_gustafsson61 at hotmail.com)