Styrelse 2018

Styrelse vald vid årsmötet den 24 april 2018

Ordförande:
Leif Johansson
Övriga i styrelsen:
Bengt-Ove Göthlin
Birgitta Hedin
Molle Molin
Elisabeth Edfeldt
Valberedning:
Peter Larsson
Christina Gustafsson (christina_gustafsson61 at hotmail.com)