Spellokaler

Musikens Hus, Café Hängmattan »

Tel: 031 – 12 15 83
Djurgårdsgatan 13 (huvudingång)
(Café Hängmattan har ingång från Karl Johansgatan 16)
Spårvagn 3, 9 eller 11, hållplats Stigbergstorget

S/S Marieholm »

Tel: 031 – 10 59 65
Packhuskajen 8