Styrelse 2023

Styrelse vald vid årsmötet den 19 september 2023

Ordförande:
Molle Molin
Övriga i styrelsen:
Gunnar Anderson
Elisabeth Edfeldt (v ordf)
Leif Johansson (kassör)
Bertil Löfdahl
Suppleanter:
Marie Bävholm
Sverker A. Fridh
Bengt-Ove Göthlin
Helena Johansson
Valberedning:
Annika Nyström