Styrelse 2022

Styrelse vald vid årsmötet den 5 oktober 2021

Ordförande:
Leif Johansson
Övriga i styrelsen:
Bengt-Ove Göthlin
Elisabeth Edfeldt
Bertil Löfdahl
Molle Molin
Fredrik Nyström
Suppleant:
Wiking Anderson
Valberedning:
Annika Nyström