Styrelse 2021

Styrelse vald vid årsmötet den 22 september 2020

Ordförande:
Leif Johansson
Övriga i styrelsen:
Bengt-Ove Göthlin
Elisabeth Edfeldt
Bertil Löfdahl
Molle Molin
Fredrik Nyström
Suppleant:
Lena Almqvist
Valberedning:
Christina Gustafsson (christina_gustafsson61 at hotmail.com)