Styrelse 2022

Styrelse vald vid årsmötet den 14 juni 2022

Ordförande:
Leif Johansson
Övriga i styrelsen:
Bengt-Ove Göthlin
Elisabeth Edfeldt
Bertil Löfdahl
Molle Molin
Fredrik Nyström
Suppleanter:
Wiking Anderson
Marie Bävholm
Valberedning:
Annika Nyström