Om föreningen

Göteborgs Bluesförening är en ideell förening som verkar för att tillhandahålla blues och närbesläktad musik. Vi strävar efter att skapa en balans i utbudet mellan etablerade grupper och mindre etablerade unga musiker. Bluesföreningen arrangerar större konserter på Musikens Hus och försöker då ha olika slags  artister på två scener vid varje tillfälle. Vi anordnar även mindre konserter ungefär varannan onsdag på Musikens Hus  (Blues i Hängmattan) samt medlemsfester cirka en gång per år. I månadsskiftet juni/juli arrangerar vi  Göteborg Blues Festival på Villa Belparc i Slottsskogen och då behövs mycket hjälp med ideellt arbete. Vi bokar även bluesband lördagar i samarbetar med S/S Marieholm, se program. På sommaren har vi ledigt och startar upp höstsäsongen med band under Kulturkalaset på S/S Marieholm.

Föreningsnytt

På senaste årsmötet byttes delar av styrelsen ut. Den nya styrelsens sammansättning kan man se på nästa sida.

Medlemskap

Medlemsavgiften är 300:- per år. Medlemskort kan lösas på våra konserter eller genom att betala in  på vårt bankgiro (se under Kontakter). Förutom rabatt på våra konserter (50:- på inträdet beroende på typen av arrangemang) och medlemsutskick ett par gånger per halvår får man rabatt på Nefertiti (vid bluesarrangemang) samt på konserter arrangerade av bluesföreningar anslutna till Blues i Väst (rabatten gäller dock inte på Åmåls bluesfestival). Medlemmar i andra bluesföreningar får samma rabatt som Göteborgs Bluesförenings medlemmar.

Studentrabatt

Mot uppvisande av giltigt studentleg får man samma rabatt som våra medlemmar får.