Äntligen!

Göteborg Blues Festival 2021
Göteborg Blues Festival 2021

Kära medlemmar och bluesdiggare!

Det finns ljus i tunneln. Efter ett år utan festival så är vi nu tillbaka om än i mindre skala p.g.a. rådande restriktioner. I år har vi riktat in oss på att presentera de bästa svenska band vi kunnat få tag på med huvudnummer som Roffe Wikström och Mats Ronander. Dessutom har vi bjudit in favoriterna Blues Shacks från Tyskland som frontas av Bonita Niessen från Sydafrika!

I dagsläget tillåts 500 sittande vid konsert utomhus samt att servering måste sluta 22.00. Detta medför att vi kommer använda en scen i stället för två. Vi kommer börja tidigare på dagen samt sluta tidigare på kvällen och förköp kommer att gälla. Med ett färre antal tillåtna gäster nödgas vi också höja biljettpriserna något för att någorlunda täcka våra kostnader. Vi hoppas ni har förståelse för detta.

Vi vill ge er alla en möjlighet att lyssna till skön musik i en trivsam miljö och ser med tillförsikt fram mot årets festival!