Mån 20 april: Göteborgs Bluesförenings ÅRSMÖTE kl. 19:00 plats S/S Marieholm

SS_Marieholm

ÅRSMÖTET den 20 april kl. 19:00
Medlemmar! Valberedningen behöver ER HJÄLP!

Vi vill GÄRNA ha in era tankar/idéer till styrelse inför det kommande ÅRSMÖTET!

Maila Christina Gustafsson eller Annika Kvarnström